Tuyển Dụng

Các thông tin về tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty Ngôi Sao Sáng được đăng tải tại đây. Xin lưu ý chúng tôi chỉ nhận hồ sơ online, nếu hồ sơ của bạn được duyệt, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

 

Tuyển ca sĩ, tìm ca sĩ TPHCM, Hà Nội 2015

Tuyển ca sĩ, tìm ca sĩ TPHCM, Hà Nội 2015Xem

Tuyển diễn viên, tìm diễn viên tại TPHCM, Hà Nội 2015

Tuyển diễn viên, tìm diễn viên tại TPHCM, Hà Nội 2015Xem

Tuyển nhóm múa, tìm nhóm múa tại TPHCM, Hà Nội 2015

Tuyển nhóm múa, tìm nhóm múa tại TPHCM, Hà Nội 2015Xem

Tuyển ban nhạc, tìm ban nhạc TPHCM, Hà Nội 2015

Tuyển ban nhạc, tìm ban nhạc TPHCM, Hà Nội 2015Xem

Tuyển nhóm nhảy, dancer, tìm nhóm nhảy nhóm múa, vũ công tại TPHCM, Hà Nội 2015

Tuyển nhóm nhảy, dancer, tìm nhóm nhảy nhóm múa, vũ công tại TPHCM, Hà Nội 2015Xem

Tuyển PG, tìm PG, việc làm PG tại TPHCM, Hà Nội 2015

Tuyển PG, tìm PG, việc làm PG tại TPHCM, Hà Nội 2015Xem

Tuyển MC, tìm MC, việc làm MC tại TPHCM, Hà Nội 2015

Tuyển MC, tìm MC, việc làm MC tại TPHCM, Hà Nội 2015Xem

Tuyển người mẫu, tìm người mẫu, model tại TpHCM, Hà Nội 2015

Tuyển người mẫu, tìm người mẫu, model tại TpHCM, Hà Nội 2015Xem

Copyright ©. TocChucBieuDien.com Đã đăng ký Bản quyền.


fb